Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
33
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, piatok 25. 5. 2018
24 °C 17 °C

Navigácia

Obsah

VZN


VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č. 1/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce29.04.201615.05.2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČAKANY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA 1/201511.12.2015
Dodatok č. 10 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2012 zo dňa 14.12. 2012 o miestnych daniach na území obce Čakany11.12.2015
VZN 3/2012 o miestnych daniach na území obce Čakany14.12.2012
VZN 4/2012 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čakany14.12.2012
VZN 7/2010 dodatok č.5 o miestnych daniach na území obce Čakany13.12.2011
VZN 8/2010 dodatok č.6 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čakany13.12.2011
VZN 3/2008 dodatok č.2 o držaní psov v obci Čakany05.12.2008
VZN 6/2008 o miestnych daniach na území obce Čakany05.12.2008
VZN 7/2008 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom a o miestnom poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čakany05.12.2008
VZN 8/2008 o výške stravného a finančného príspevku v materskej škole - Čakany05.12.2008
VZN 9/2008 o cenách nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve obce Čakany05.12.2008
VZN 10/2008 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb obce Čakany05.12.2008
VZN 4/2008 o poskytovaní dotácií právnickým osobám na území obce Čakany12.04.2008