Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
203
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 2. 2. 2023
slabý dážď 6 °C 3 °C
piatok 3. 2. rain and snow 7/1 °C
sobota 4. 2. oblačno 6/0 °C
nedeľa 5. 2. slabé sneženie 4/-1 °C

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Navigácia

Obsah

23.01.2023

Prerušenie prevádzky MŠ - Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Prerušenie prevádzky MŠ od 24.01.2023 do 27.01.2023 Az óvoda üzemeltetésének megszakítása 2023.01.2024-27.01.2023

Detail Aktuality

12.01.2023

Bezplatné poradenstvo- Ingyenes tanácsadás

ÚPSVAR POSKYTUJE BEZPLATNÉ DLHOVÉ PORADENSTVO Viac informácií sa nachádza v priloženom letáku ÚPSVaR INGYENES ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST NYÚJT További információk a mellékelt tájékoztatóban találhatók

Detail Aktuality

12.01.2023

POPLATOK ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2023----KOMMUNÁLIS HULLADÉK ILLETÉKE A 2023-ES ÉVRE

POPLATOK ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2023 KOMMUNÁLIS HULLADÉK ILLETÉKE A 2023-ES ÉVRE

Detail Aktuality

12.01.2023

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti - Ingatlanadók bevallása

Blíži sa termín podania priznania k miestnym daniam (termín podania do 31.01.2023) Közeleg a helyi adók bevallásának határideje (2023.január 31)

Detail Aktuality

04.01.2023

Harmonogram odvozu skla 2023 - Üveg elszállításanak időpontjai 2023-ban

Odvoz skla - Üveg elszállítása

Detail Aktuality

04.01.2023

Kalendár vývozu odpadu v roku 2023 - Hulladékszállítási időpontok 2023-ban

Kalendár vývozu odpadu v roku 2023 - Hulladékszállítási időpontok 2023-ban

Detail Aktuality

31.12.2022

Babská zábava 14.01.2023 - Banyabál 2023.01.14

Báloznak a csákányi banyák ! Babská zábava !

Detail Aktuality

21.12.2022

Dovolenka - Szabadságmerítés

Dovolenka Szabadságmerítés

Detail Aktuality

02.12.2022

Mikuláš 2022 - Mikulás 2022

Mikuláš 5. decembra 2022 o 17:00 pred Obecným úradom Mikulás 2022. december 5-én 17:00 a községi hivatal előtt

Detail Aktuality

10.11.2022

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - kontaktné miesto daňového úradu Šamorín presunuté od 1.12.2022 Figyelmeztetés - 2022.12.1-től a Somorjai adóhivatal áthelyezésre került

Detail Aktuality

10.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie - Alakuló ülés

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dnes 10.11.2022 z organizačných dôvodov nekoná. Az önkormányzati képviselő testület alakuló ülésére ma, 2022. november 10-én szervezési okok miatt nem kerül sor.

Detail Aktuality

08.11.2022

REFERENDUM 2023

Referendum dňa 21. januára 2023

Detail Aktuality

31.10.2022

Poďakovanie - Köszönet

Komunálne voľby 2022 Čakany - Poďakovanie Önkormányzati választások 2022 Csákány - Köszönet

Detail Aktuality

31.10.2022

Výsledky volieb do samosprávy obcí Čakany 2022 - Helyhatósági Választások eredményei Csákány 2022

Výsledky volieb do samosprávy obcí Čakany 2022 - Helyhatósági Választások eredményei Csákány 2022

Detail Aktuality

25.10.2022

Stavebný úrad - Építkezési hivatal

Oznamujeme občanom,že dňa 27.10.2022 nebudú stránkové hodiny na stavebnom úrade. Értesítjük a lakósságot, hogy 2022.10.27-én nem lesz ügyfélfogadás az építkezési hivatalban.

Detail Aktuality

31.08.2022

Dovolenka - Szabadságmerítés

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 02.09.2022 (v piatok) bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Tisztelt lakosok, tájékoztatjuk Önöket, hogy szeptember 2. -án (pénteken) a községi hivatal szabadságmerítés miatt zárva tart.

Detail Aktuality

24.08.2022

Stavebný úrad - Építkezési hivatal

Oznamujeme občanom,že dňa 25.08.2022 nebudú stránkové hodiny na stavebnom úrade. Értesítjük a lakósságot, hogy 2022.08.25-én nem lesz ügyfélfogadás az építkezési hivatalban.

Detail Aktuality

24.08.2022

Otvorenie MŠ Čakany 2022/2023- Csákányi Óvoda kinyitása 2022/2023

MŠ Čakany otvorí bránu dňa 05.septembra 2022 V prílohe sú všetky tlačivá, ktoré treba doniesť prvý deň nástupu. Csákányi Óvoda kinyissa kapuját 2022. szeptember 5-én A mellékletben megtalálható az összes nyomtatvány, amit az első nap szükséges leadni.

Detail Aktuality

18.08.2022

Oznámenie - Értesítés

Pravidelná ročná kontrola a čistenie komínov - Kémények és füstelvezetők rendszeres éves tisztítása

Detail Aktuality

11.08.2022

Oznam - Értesítés

Prerokovanie návrhu územného plán obce Čakany - Csákány község területfejlesztési terv javaslatának tárgyalása

Detail Aktuality

20.07.2022

Stavebný úrad - Építkezési hivatal

Oznamujeme občanom,že 21.07.2022 nebudú stránkové hodiny na stavebnom úrade. Értesítjük a lakósságot, hogy 2022.07.21-én nem lesz ügyfélfogadás az építkezési hivatalban.

Detail Aktuality

08.07.2022

Inflačná pomoc - Inflációs segély

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Bližšie informácie nájdete v prílohe tohto článku.

Detail Aktuality

06.07.2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ * Pályázat oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöltésére

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy s VJM Čakany * Pályázat oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöltésére magyar tannyelvű óvoda Csákány

Detail Aktuality

01.07.2022

Oznámenie - Sociálna poisťovňa * Értesítés - Szociális Biztosító

Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda, Vás informuje o otvorení vysunutého pracoviska v Šamoríne. A Szociális Biztosító dunaszerdahelyi kirendeltsége tájékoztatja Önt a somorjai iroda nyitvatartásáról.

Detail Aktuality

28.06.2022

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2022 - Tűzvédelem az aratási időszakban 2022

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2022 - Tűzvédelem az aratási időszakban 2022

Detail Aktuality

17.06.2022

Mimoriadne odpočty - Odčítajte stav vášho vodomeru a vyhrajte! Jelentsék a vízóra állását, nyaralást nyerhetnek!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. A Nyugat-szlovákiai Vízművek Zrt. a víz- és csatornadíjak árának módosulása kapcsán a lakosság együttműködését kéri.

Detail Aktuality

13.06.2022

Deň obce 2022- Falunap 2022

Deň obce 2022- Falunap 2022

Detail Aktuality

01.06.2022

Deň detí 2022 - Gyermeknap 2022

Deň detí dňa 05.06.2022 o 14:00 Gyermeknap 2022.06.05-én 14:00 órai kezdettel

Detail Aktuality

30.05.2022

Prerušenie prevádzky MŠ - Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Z dôvodu zvýšeného počtu detí s ovčími kiahňami sa prerušuje prevádzka MŠ od 30.05.2022 do 03.06.2022 (vrátane) A bárányhimlős gyermekek számának megnövekédese miatt az óvoda üzemeltetésének megszakítása 2022.05.30-tól 2022.06.03-ig lesz.

Detail Aktuality

23.05.2022

Stavebný úrad - Építkezési hivatal

Oznamujeme občanom,že 26. mája 2022 nebudú stránkové hodiny na stavebnom úrade. Stránkové hodiny budú dňa 27. mája 2022 (piatok) Értesítjük a lakósságot, hogy 2022. május 26-án nem lesz ügyfélfogadás az építkezési hivatalban. Helyette 2022.május 27-én (pénteken ) lesz.

Detail Aktuality

19.05.2022

Oznam - napúšťanie bazénov * Értesítés - A medencék feltöltése

Napúšťanie bazénov - Oznámenie, nakoľko sa opäť blíži letné obdobie, dovoľujeme si Vás požiadať o prečítaní informačného materiálu o správnom spôsobe napúšťania bazénov zo siete verejného vodovodu.

Detail Aktuality

19.04.2022

Oznámenie !!!! - Értesítés !!!!

Zmena e-mail adresy !!!! E-mail cím megváltozása !!!!

Detail Aktuality

19.04.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru-Nyilatkozat a fokozott tűzveszély idejéről

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Dunajská Streda od 14.04.2022 od 15:00 hod. do odvolania. Nyilatkozat a fokozott tűzveszély idejéről a Dunaszerdahelyi körzetben 2022.04.14-től 15:00-tól.

Detail Aktuality

12.04.2022

Forseil s.r.o.,Mliekareň Hubice - Forseil s.r.o., Tejüzem Gomba

Forseil s.r.o., Mliekareň v Hubiciach Vám oznamuje , že 8.4.2022 otvára predajňu pri mliekarni v Hubiciach Forseil s.r.o., Tejüzem Gomba értesíti Önöket, hogy 2022.4.8-tól üzletet nyit a tejüzem mellet Gombán

Detail Aktuality

12.04.2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 - Óvodai beiratkozás a 2022/2023-as tanévre

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 Óvodai beiratkozás a 2022/2023-as tanévre

Detail Aktuality

20.03.2022

Jarná celoplošná deratizácia - Tavaszi országos deratizálás

Jarná celoplošná deratizácia - Tavaszi országos deratizálás

Detail Aktuality

17.03.2022

Humanitárna pomoc - Humanitárius segély

Humanitárna pomoc - Humanitárius segély

Detail Aktuality

11.03.2022

Ochrana lesov a prírody - Védjük a erdőt és természetet a tüzektől

Ochrana lesov a prírody Védjük a erdőt és természetet a tüzektől

Detail Aktuality

07.03.2022

Hlásenie počtov ubytovaných vojnových utečencov - Az elhelyezett háborús menekültek számának bejelentése

Hlásenie počtov ubytovaných vojnových utečencov - Az elhelyezett háborús menekültek számának bejelentése

Detail Aktuality

02.03.2022

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi. Môžu využiť Vašu aktuálnu zložitú situáciu.

Detail Aktuality

28.02.2022

Dôležité oznámenie MV SR

Oznámenie MV SR V prípade ochoty a záujmu o poskytnutie humanitárnej pomoci informujeme subjekty ale aj jednotlivcov, ktorí ju chcú poskytnúť, o tom, aby ju nevozili na „východ" tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity na jej uskladnenie.

Detail Aktuality

26.02.2022

Mimoriadná situácia - Rendkívüli állapot

Uznesenie Vlády SR č. 142/2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie Az SZK Kormányának 142/2022 sz. határozata a rendkívüli állapot bevezetéséről szóló javaslathoz

Detail Aktuality

25.02.2022

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021 - Kommunális hulladék osztályozási szint a 2021-évre

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 - Kommunális hulladék osztályozási szint a 2021- évre

Detail Aktuality

18.02.2022

Prerušenie prevádzky MŠ - Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Prerušenie prevádzky MŠ od 18.02.2022 do 22.02.2022 (vrátane) Az óvoda üzemeltetésének megszakítása 2022.02.18-tól 2022.02.22-ig

Detail Aktuality

14.02.2022

Zberné miesto na Janíckej ceste - A jányok-i úton lévő hulladékgyűjtő udvar

Oznamujeme obyvateľom obce, že zberné miesto na Janíckej ceste od 05.03.2022 každú sobotu v čase od 14:30 hod. – 16:30 hod. bude otvorené ! Tudatjuk a falu lakosságával, hogy a Jányoki úton lévő gyűjtőudvar 2022.03.05-től minden szombaton 14:30 - 16:30 nyitva lesz!

Detail Aktuality

10.02.2022

Zálohujeme, ale nezabúdajme triediť!

Zálohujeme, ale nezabúdajme triediť!

Detail Aktuality

04.02.2022

Prerušenie prevádzky MŠ - Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Prerušenie prevádzky MŠ s VJM Čakany - A csákányi magyar tannyelvű óvoda üzemeltetésének megszakítása

Detail Aktuality

31.01.2022

POPLATOK ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2022----KOMMUNÁLIS HULLADÉK ILLETÉKE A 2022-ES ÉVRE

POPLATOK ZA ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2022 KOMMUNÁLIS HULLADÉK ILLETÉKE A 2022-ES ÉVRE

Detail Aktuality