Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
83
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 1. 2021
slabé sneženie 0 °C -9 °C
utorok 19. 1. rain and snow 1/-2 °C
streda 20. 1. slabý dážď 2/-1 °C
štvrtok 21. 1. oblačno 5/1 °C

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Navigácia

Obsah

15.01.2021

Prevádzka materskej školy - A helyi óvoda üzemeltetése

Prevádzka MŠ - Vážení rodičia Zriaďovateľ materskej školy oznamuje rodičom, že materská škola v obci Čakany od 18.01.2021 – 22.01.2021 bude otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. V prípade, že obaja rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu a potrebujú pre dieťa materskú školu, prihlásia svoje dieťa u riaditeľky materskej školy na tel. čísle: 0903997956 A helyi óvoda üzemeltetése - Kedves Szülők Az óvoda fenntartója értesíti a szülőket, hogy 2021.01.18 - 2021.01.22 megnyissa az óvodát, de csak a kritikus infrastruktúrában dolgozó törvényes képviselők gyermekei számára és azon szülők gyermekei számára akik nem végezhetik otthonról a munkájukat (home office). Abban az esetben ha mindkét szülő nem tud otthonról dolgozni, kérjük jelezze igényét az óvoda igazgatójánál az alábbi telefon számon: 0903997956

Detail Aktuality

06.01.2021

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti - Ingatlanadók bevallása

Blíži sa termín podania priznania k miestnym daniam (termín podania do 31.01.2021) Közeleg a helyi adók bevallásának határideje (2021.január 31)

Detail Aktuality

05.01.2021

Počas nariadeného zákazu vychádzania Obecný úrad Čakany neprijíma stránky - A kijárási tilalom alatt az csákányi községháza nem fogad ügyfeleket

Počas nariadeného zákazu vychádzania Obecný úrad Čakany neprijíma stránky. Na Slovensku platí od 5. hodiny 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť do 24. januára. Rozhodla o tom vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní. V súvislosti s týmto nariadením oznamujeme obyvateľom, že počas nariadeného zákazu vychádzania od 01.01.2021 do 24.01.2021 Obecný úrad Čakany bude fungovať v sprísnenom režime a neprijíma stránky. Komunikácia s úradom bude prebiehať výlučne cez slovensko.sk, email, poštu alebo telefón. V súrnych prípadoch (napr. pohreb) volajte kanceláriu obecného úradu na čísle 031/5693513 mobil 0903693513. Ďakujeme za zodpovednú spoluprácu. A kijárási tilalom alatt az csákányi községháza nem fogad ügyfeleket. Szlovákiában szigorú kijárási tilalom érvényes, minimális kivételekkel, 2021. január 1. reggel 5 órától. Az intézkedést január 24-ig hatályos. A kormány erről a szilveszteri rendkívüli ülésen döntött. E szabályozás kapcsán tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elrendelt kijárási tilalom ideje alatt 2021.01.01-től 2021.01.24-ig a csákányi községi hivatal szigorúbb rendszerben működik, és nem fogad ügyfeleket. Az irodával való kommunikáció kizárólag a slovensko.sk, e-mail, postai vagy telefonos úton történik. Sürgős esetekben (pl. temetés) hívja az önkormányzati hivatalt a 031/5693513 mobil 0903693513 telefonszámon. Köszönjük felelősségteljes együttműködését.

Detail Aktuality

05.01.2021

Oznam Slovak Linesu - prázdninový režim v období 08.01.2021 - 24.01.2021,

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 - 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

Detail Aktuality

05.01.2021

Návrat detí do materskej školy a žiakov do škôl

Obec Čakany od 11. januára 2021 otvorí materskú školu pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zamestnanci materskej školy pred nástupom do práce musia byť otestovaní. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby v prípade záujmu sa prihlásili u riaditeľky materskej školy.

Detail Aktuality

05.01.2021

Vývoz komunálneho odpadu - Kommunális hulladék elszállításanak időpontja

Oznamujeme obyvateľom obce , že vývoz komunálneho odpadu bude zajtra , 06.01.2021 (v stredu ). Tudatjuk a falu lakosságával, hogy a kommunális hulladék elszállításanak időpontja 2021 január 6-án (honap) lesz .

Detail Aktuality

04.01.2021

Opatrenie ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom - 53. týždeň

* Vestník vlády SR - Ročník 30, Čiastka 38, Vydaná 31. decembra 2020 - obsahuje: - 77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinnosť 01. január 2021,

Detail Aktuality

03.01.2021

Kalendár vývozu odpadu v roku 2021 - Hulladékszállítási időpontok 2021-ben

Kalendár vývozu odpadu v roku 2021 - Hulladékszállítási időpontok 2021-ben Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo oznamuje, že od 1.12.2020 vyváža triedený odpad len v bezfarebných priesvitných vreciach. Separovaný odpad uložený do iných ako bezfarebných priesvitných vriec (čierne, modré, červené, žlté) nebude vyvezený. Do vriec s plastami sa môžu separovať OBALY z kovov a tetrapakov. Obaly musia byť zošliapnuté a nesmú obsahovať potraviny, olej, farby a podobne.

Detail Aktuality

03.01.2021

Közlemény - Oznámenie

Közlemény Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a kialakuló epidemiológiai helyzet mérlegelése után az óvoda vezetősége úgy döntött, hogy az óvoda csak 2021.1.11-től lesz nyitva.... Megértésüket köszönjük Oznámenie Oznamujeme rodičom, že po zvážení epidemiologickej situácie zriaďovateľ materskej škôlky sa rozhodol, že MŠ bude otvorená až od 11.1.2021....... Ďakujeme za pochopenie

Detail Aktuality

02.01.2021

Nové opatrenia – Covid 19

Vážení spoluobčania ! Vláda Slovenskej republiky od 1. januára 2021 do 24. januára 2021 prijala nové, prísnejšie opatrenia v súvislosti šírenia koronavírusu na Slovensku: Zákaz návštev medzi rodinami, ktoré nežijú v jednej domácnosti. Zakazujú sa otvárať kostoly pre verejnosť. Povolený je pobyt v prírode len v rámci okresu - okres pobytu nie je povolené opustiť, ďalej platí zákaz vychádzania. Práca je povolená len z domu - ak nie je možné nariadiť prácu z domu, tak s potvrdením od zamestnávateľa je možná výnimka na vycestovanie do práce a to aj do iného okresu. Výnimky zo zákazu vychádzania: Cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok. Cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Cesta do lekárne či na testovanie na koronavírus. Cesta do poisťovne, banky a do servisu motorových vozidiel. Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná. Povolené je "venčenie" v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska. Zo zákazu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom sa môže zúčastniť len šesť osôb. V nadväznosti na uvedené vládne opatrenia vám oznamujeme, že od 4. januára do 24. januára 2021 Obecný úrad v Čakanoch ruší stránkové dni a komunikácia s úradom bude prebiehať výlučne cez emailovú poštu alebo cez telefón. Prosíme občanov o dodržanie uvedených opatrení ! Tisztelt lakosok ! 2021. január 1-jétől 2021. január 24-ig a Szlovák Köztársaság kormánya új, szigorúbb intézkedéseket fogadott el a koronavírus szlovákiai terjedésével kapcsolatban: A nem ugyanabban a háztartásban élő családok közötti látogatás tilos. Betiltották a nyilvános istentiszteleteket. A természetben tartózkodni csak járáson belül szabad – a kijárási tilalom továbbra érvényes. A munka csak otthonról engedélyezett - ha nem lehet otthonról megoldani, akkor a munkáltató igazolásával kivételt adhat akár egy másik járásba is. Kivételek a kijárási tilalom alól: Alapszükségletek beszerzése - élelmiszerek, gyógyszerek, higiéniai és gyógyszertári cikkek, állatgondoskodás. Orvoslátogatás sürgős orvosi ellátás céljából. Utazás gyógyszertárba vagy koronavírus-tesztre. Utazás biztosító társasághoz, banki és gépjármű szervizbe. Közeli rászoruló személy ellátása. Kutyasétáltatás a lakóhely körül 1000 méteres körzetben megengedett. Temetéseken hat személy vehet részt. Az említett kormányzati intézkedéseket követően tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. január 4-től január 24-ig a Községi Hivatal törli ügyfélfogadását, és a hivatallal való kommunikáció kizárólag e-mailben vagy telefonon történik. Kérjük a lakosságot az intézkedések betartására !

Detail Aktuality

01.01.2021

Novoročné prianie 2021 - Újévi jókívánság 2021

Zo srdca prajem každému nášmu občanovi pokoj, šťastie, lásku, zdravie v roku 2021 ❤️ ❤️ ❤️ Szívből kívánok minden lakosunknak békességet, szerencsét, szeretetet, egészséget 2021-ben ❤️ ❤️ ❤️ Bugár Lívia starostka - polgármester

Detail Aktuality

31.12.2020

Aktuálne opatrenie ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom - 52.týždeň čiastka 33/2020

* Vestník vlády SR - Ročník 30, Čiastka 33, Vydaná 27. decembra 2020 - obsahuje: - 67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinnosť dňom vyhlásenia 27. 12. 2020, Táto vyhláška zrušuje: vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 56/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Detail Aktuality

30.12.2020

NÚDZOVÝ STAV sa predlžuje na obdobie 40 dní

Na základe uznesenia Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV.

Detail Aktuality

28.12.2020

Aktuálne opatrenie ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom - 52.týždeň

* Vestník vlády SR - Ročník 30, Čiastka 31, Vydaná 22. decembra 2020 - obsahuje: 56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinnosť dňom vyhlásenia 22. 12. 2020, Táto vyhláška zrušuje: 1. vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, 2. vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

Detail Aktuality

23.12.2020

Aktuálne informácie ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom - 52. týždeň

* Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu) z 21. 12. 2020, * leták - príchod zo zahraničia, * Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami z 21. 12. 2020, * Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky MZ SR z 23. 12. 2020, * Otváracie hodiny mobilných odberových miest zriadených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva počas sviatkov z 21. 12. 2020,

Detail Aktuality

20.12.2020

Upozornenie - Figyelmeztetés

Upozorňujeme seniorov a osamelo žijúcich občanov, aby vzhľadom na terajšiu situáciu Covid 19, boli opatrní, voči neznámym osobám, ktorí ich oslovia pod zámienkou, že rodinní príslušníci oslovených osôb potrebujú finančné prostriedky na zdravotné účely. Prosíme Vás, pokiaľ zistíte pohyb podozrivých osôb na území obce, volajte číslo 158.

Detail Aktuality

20.12.2020

Dovolenka - Szabadságmerítés

O Z N Á M E N I E Oznamujeme obyvateľom , že čerpanie riadnej dovolenky počas sviatkov bude od 21.12.2020 – 03.01.2021 v súrnych prípadoch: 0903693513 É R T E S Í T É S Tudatjuk a lakossággal , hogy szabadságmerítés miatt 2020. december 21-től – 2021. január 3-ig a községi hivatal zárva lesz. sürgős esetben tel: 0903693513

Detail Aktuality

19.12.2020

Vestník Vlády SR - Lockdown Vianoce

Vestník vlády SR

Detail Aktuality

18.12.2020

Gyűjtőudvar - Zberné miesto

Oznamujeme obyvateľom obce, že zberné miesto na Janíckej ceste do odvolania bude zatvorený ! Értesítjük a lakosságot, hogy, a jányoki úton lévő gyűjtőudvar a visszavonásig zárva tart !

Detail Aktuality

18.12.2020

Plasty a papier iba do priesvitných vriec - inak vám ho nevyvezú

Vážení občania, Ako sme Vám to už hlásili cez rozhlas, že spoločnosť AVE nás informovala, že od 1.12.2020 dávajte plasty a papier iba do priesvitných vriec. Inak vám ho nevyvezú ! Na základe informácie od zberovej spoločnosti AVE vám oznamujeme, že počnúc dňom 1.12.2020 sa budú plasty a papier zberať len v priesvitných bezfarebných vreciach. Ako nám napísala spoločnosť AVE: "Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera." Toto usmernenie sa netýka zberu plastov a papiera prostredníctvom žltých/modrých 120/240/1100 litrových nádob. Ďakujeme za pochopenie.

Detail Aktuality

04.12.2020

Mikuláš 2020- Mikulás 2020

Mikuláš 2020....5. decembra 2020 Mikulás 2020....2020.december 5-én

Detail Aktuality

02.12.2020

Gyászjelentés - Smútočné oznámenie

Gyászjelentés - Smútočné oznámenie

Detail Aktuality

27.11.2020

Obecný úrad je opäť otvorený- A községi hivatal újra nyitva tart

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je opäť otvorený počas stránkových dní Értesítjük a lakosságot, hogy a községi hivatal újra nyitva tart az ügyfélfogadási napokon

Detail Aktuality

26.11.2020

Mikuláš 2020 - Mikulás 2020

Mikuláš 2020 - Mikulás 2020

Detail Aktuality

25.11.2020

Moderné obecné a mestské úrady

Moderné obecné a mestské úrady

Detail Aktuality

19.11.2020

Výzva- Felszólítás

Výzva- Felszólítás

Detail Aktuality

11.11.2020

Vláda predĺžila núdzový stav na Slovensku o ďalších 45 dní - Negyvenöt nappal meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzetet

Núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa predĺži o ďalších 45 dní. Szerdai ülésén 45 nappal meghosszabbította a kormány Szlovákiában a veszélyhelyzetet a koronavírus-járvány miatt

Detail Aktuality

11.11.2020

SLOVAK LINES - Oznam - Értesítés

Autobusy medzi Podunajskými Biskupicami a Rovinkou budú vedené po obchádzkovej trase Terelőúton fognak közlekedni a buszok Pozsonypüspöki és Csölle között

Detail Aktuality

06.11.2020

Celoplošné testovanie 2. kolo - Országos tesztelés 2. kör

Celoplošné testovanie 2. kolo - Országos tesztelés 2. kör

Detail Aktuality

03.11.2020

Gyűjtőudvar - Zberné miesto

Oznamujeme obyvateľom obce, že zberné miesto na Janíckej ceste do odvolania bude zatvorený ! Értesítjük a lakosságot, hogy, a jányoki úton lévő gyűjtőudvar a visszavonásig zárva tart !

Detail Aktuality

03.11.2020

Rozhodnutie o nariadení opatrenia LVS Čakany

Rozhodnutie o nariadení opatrenia pre Liečebno-výchovnému sanatóriu v Čakanoch: Uzatvoriť celé zariadenie až do ukončenia karantény posledne pozitívne testovanej osoby v zariadení. Zamestnanci ani deti nesmú opustiť zariadenie.

Detail Aktuality

02.11.2020

Aktuálne opatrenia UVZ SR z 30. októbra 2020

Aktuálne opatrenia UVZ SR z 30. októbra 2020

Detail Aktuality

30.10.2020

Celoplošné testovanie-aktuálne informácie- Országos tesztelés-aktuális információk

Celoplošné testovanie-aktuálne informácie- Országos tesztelés-aktuális információk

Detail Aktuality

29.10.2020

Celoplošné testovanie - Országos tesztelés

Celoplošné testovanie COVID-19 - Országos tesztelés COVID-19

Detail Aktuality

28.10.2020

Zmena režimu autobusových spojov

Zmena režimu autobusových spojov

Detail Aktuality

26.10.2020

OZNÁMENIE - ÉRTESÍTÉS

Obecný úrad neprijíma stránky od 26.10.2020 až do odvolania - A községi hivatal 2020.10.26-tól visszavonásig na fogad ügyfeleket

Detail Aktuality

24.10.2020

Počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny - A temetőlátogatásra is vonatkozik a kijárási korlátozás

Počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny - A temetőlátogatásra is vonatkozik a kijárási korlátozás

Detail Aktuality

23.10.2020

Od soboty sa obmedzí vychádzanie len na nevyhnutné prípady - Szombattól kijárási korlátozás lép életbe

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 je vychádzanie mimo svojich obydlí obmedzené! Na základe významne zhoršujúcej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky. Október 24-től, szombattól november 1-ig, vasárnapig kijárási korlátozás lesz érvényben Szlovákia egész területén. Csak tesztelésre, munkába lehet menni, és csak a legszükségesebb dolgok elintézése céljából lehet elhagyni a lakást. A természetben tartózkodni megengedett a járás területén – tájékoztatott Igor Matovič kormányfő a központi válságstáb és a kormány csütörtöki ülése után.

Detail Aktuality

22.10.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakanoch

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čakanoch

Detail Aktuality

21.10.2020

Prevencia kriminality pre občanov-Bűnmegelőzés az állampolgárok számára

Prevencia kriminality pre občanov Bűnmegelőzés az állampolgárok számára

Detail Aktuality

20.10.2020

Őszi lomtalanítás - Jesenný zber objemového odpadu

Őszi lomtalanítás - Jesenný zber objemového odpadu

Detail Aktuality

20.10.2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia- z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobie. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch. Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban- A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporodnak a nagy anyagi kárt okozó tűzesetek.

Detail Aktuality

15.10.2020

Aktuálne opatrenia a usmernenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020

Aktuálne opatrenia a usmernenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020

Detail Aktuality

15.10.2020

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje občanom ktorí nemajú chovy registrované, sú povinní registrovať chov podľa platnej legislatívy v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat v termíne do 23.10.2020!

Detail Aktuality

13.10.2020

Aktuálne usmernenie ÚVZ SR 42. týždeň

Aktuálne usmernenie ÚVZ SR 42. týždeň

Detail Aktuality

02.10.2020

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 Posledná úprava Piatok, 02. október 2020

Detail Aktuality

01.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu dňa 1.10.2020-COVID 19

Vyhlásenie núdzového stavu dňa 1.10.2020-COVID 19

Detail Aktuality

30.09.2020

Aktuálne opatrenia a usmernenia ÚVZ SR od 1. októbra 2020

Aktuálne opatrenia a usmernenia ÚVZ SR od 1. októbra 2020

Detail Aktuality

29.09.2020

Jesenná celoplošná deratizácia

Jesenná celoplošná deratizácia

Detail Aktuality

28.09.2020

Vydané opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede

Vydané opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede

Detail Aktuality