Anketa

Používám internet:

Celkom hlasov:
62
Hlasovanie začalo:
18. 4. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 23. 2. 2020
13 °C 9 °C
pondelok 24. 2. 9/5 °C
utorok 25. 2. 12/4 °C
streda 26. 2. 10/4 °C

Navigácia

Obsah

05.02.2020

Výstraha - vietor III. stupeň -Harmadfokú viharjelzés

Výstraha - vietor III. stupeň ,trvanie 10.02.2020 od 12:00 h do 18:00 hod.- Harmadfokú viharjelzés 2020.02.10, 12:00 -18:00 óráig

Detail Aktuality

04.02.2020

Prerušenie distribúcie elektriny 13,14,17,18.02.2020 - Áramszolgáltatás szüneteltetése 2020.február 14-én

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.02.2020, 14.02.2020, 17.02.2020,18.02.2020 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny niektoré ulice. - Západoslovenská distribučná, a.s. társaság tudatja a lakosokkal, hogy munkálatok miatt, 2020.02.14-én 8:00-tól 15:00-ig falunk egyes részein szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Detail Aktuality

08.01.2020

Kalendár vývozu odpadu 2020 - Hulladékszállítási időpontok 2020-ban

Kalendár vývozu odpadu 2020 Hulladékszállítási időpontok 2020-ban

Detail Aktuality

08.01.2020

Stolný tenis - Asztali tenisz

Oznámenie - Stolný tenis Értesítés - Asztali tenisz

Detail Aktuality

08.01.2020

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti - Ingatlanadók bevallása

Blíži sa termín podania priznania k miestnym daniam Közeleg a helyi adók bevallásának határideje

Detail Aktuality

03.01.2020

Vývoz komunálneho odpadu - Kommunális hulladék elszállítása

Obec Čakany– Csákány Község Oznamujeme obyvateľom obce , že vývoz komunálneho odpadu bude dňa 08.01.2020 (v stredu). Tudatjuk a falu lakosságával, hogy a kommunális hulladék elszállításanak időpontja 2020. január 8 (szerda).

Detail Aktuality

10.12.2019

Voľby do NR SR v roku 2020 - elektronická adresa

Voľby do NR SR v roku 2020 - elektronická adresa

Detail Aktuality

10.12.2019

Zmeny cestovných poriadkov- Menetrend változása

Zmeny cestovných poriadkov- Menetrend változása

Detail Aktuality

29.11.2019

Schôdza OZ - Testületi ülés

Schôdza OZ - Testületi ülés 03.12.2019

Detail Aktuality

11.11.2019

Výzva ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov - Az áramszolgáltato felszolitása

Výzva ZSD a.s. na odstránenie a orezanie stromov a porastov - Az áramszolgáltato felszolitása

Detail Aktuality

05.11.2019

Voľby do NR SR v roku 2020 - Informácie pre voliča

Voľby do NR SR v roku 2020 - Informácie pre voliča

Detail Aktuality

30.10.2019

Őszi lomtalanítás - Jesenný zber objemového odpadu

Őszi lomtalanítás - Jesenný zber objemového odpadu

Detail Aktuality

29.10.2019

Voľby do NR SR v roku 2020 - usmernenie k voľbe poštou

Informácia o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia.

Detail Aktuality

29.10.2019

Voľby do NR SR v roku 2020 - elektronická adresa pre voľbu poštou

Voľby do NR SR v roku 2020 - elektronická adresa pre voľbu poštou

Detail Aktuality

24.10.2019

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení. Viac informácií nájdete v prílohe aj v Maďarskom jazyku!

Detail Aktuality

16.10.2019

OZNAM - SLOVAK LINES

Dočasne zrušené zastávky bez náhrady

Detail Aktuality

04.10.2019

Deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný orgán podľa §3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 355/2007 Z.z.”) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa §52 a §53 zákona č. 355/2007 Z.z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 01.10.2019 do 15.11.2019.

Detail Aktuality

20.09.2019

Pozvánka na OZ - 26.09.2019

Schôdza Obecného zastupiteľstva

Detail Aktuality

16.09.2019

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí

Detail Aktuality

11.09.2019

Rodičovský ples - Szülői bál

Rodičovský ples - Szülői bál

Detail Aktuality

07.08.2019

Pozvánka - slávnostné otvorenie Revitalizovaného detského ihriska

Pozvánka PSS Obec Čakany a Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Vás pozývajú na slávnostné otvorenie Revitalizovaného detského ihriska v centre obce, ktoré sa uskutoční v piatok 09.08.2019 o 11.00 hod

Detail Aktuality

04.07.2019

Oznámenie - Notársky úrad Šamorín

Oznámenie - Notársky úrad Šamorín

Detail Aktuality

18.06.2019

Postrekovanie komárov - Szúnyogírtás 20.06.2019

Postrekovanie komárov - Szúnyogírtás

Detail Aktuality

17.06.2019

Deň obce 2019 - Falunap 2019

Deň obce 2019 - Falunap 2019

Detail Aktuality

05.04.2019

Deň Zeme – a Föld napja -Brigáda

Deň Zeme – a Föld napja Jarná brigáda - Tavaszi takarítás 13.04.2019 (sobota) o 8:30

Detail Aktuality

04.04.2019

Pozvánka na OZ - 11.04.2019

Schôdza obecného zastupiteľstva

Detail Aktuality

04.04.2019

„A Pozsonycsákányi Magyar Tannyelvű Óvoda fejlesztése” Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

„A Pozsonycsákányi Magyar Tannyelvű Óvoda fejlesztése” Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Detail Aktuality

04.04.2019

Információ a megvalósult pályázatról

Pozsonycsákány község önkormányzata „A Pozsonycsákányi Magyar Tannyelvű Óvoda fejlesztése” címmel sikeres pályázatot valósított meg

Detail Aktuality

25.03.2019

Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie

Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie

Detail Aktuality

22.03.2019

JARNÝ zber objemového odpadu - TAVASZI lomtalanítás

JARNÝ zber objemového odpadu - TAVASZI lomtalanítás

Detail Aktuality

22.03.2019

SEPAROVANIE ODPADU

SEPAROVANIE ODPADU - DÔLEŽITÝ OZNAM ! V súlade so zákonom č. 329/2018 Z.z. Vám prinášame informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. Úroveň vytriedenia KO je 11,55 %. Napriek tomu, že úroveň vytriedenia v našej obci sa za posledné roky sa o niečo zvýšila, pribúda nám aj množstvo nevytriedeného komunálneho odpadu, ktorý nám znižuje percentuálnu hodnotu! Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste zodpovedne pristupovali k separácii odpadu a jeho uloženiu do nádoby na komunálny odpad, keďže od 1.1.2019 má percentuálna hodnota priamy dopad na výšku poplatkov za uloženie odpadu na skládku. 11,55 % predstavuje zaradenie do II. triedy, čo je 12€/tona (doteraz 5€), avšak od roku 2020, bude poplatok za túto triedu 17€ !!! Našim cieľom v tomto roku, je zvýšiť separáciu nad úroveň 20%. Na to však potrebujeme Vašu podporu. Na osobu nám vychádza ročne cca 400kg odpadu, čo je o 50kg viac, ako Slovenský priemer za rok 2016, takže sa máme v čom zlepšovať ! Vážení obyvatelia, chcem Vás poprosiť, aby ste naďalej a ešte vo väčšej miere venovali separovaniu odpadov, bude to mať pozitívny dopad na naše životné prostredie, ale v neposlednom rade aj na výšku poplatku. Ďakujeme za pochopenie a o aktívny prístup.

Detail Aktuality

22.03.2019

Zápis do MŠ školský rok 2019/2020 - Óvodai beíratkozás 2019/2020 tanév

Zápis do MŠ školský rok 2019/2020 - Óvodai beíratkozás 2019/2020 tanév

Detail Aktuality

15.03.2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

Detail Aktuality

26.02.2019

Voľby prezidenta SR v roku 2019

Kandidáti na prezidenta SR v roku 2019

Detail Aktuality

12.02.2019

Voľby prezidenta SR v roku 2019 - Elektronická adresa (HP)

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Detail Aktuality

08.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Detail Aktuality

30.01.2019

Voľby prezidenta SR v roku 2019 - Elektronická adresa

Voľby prezidenta SR v roku 2019 - Elektronická adresa

Detail Aktuality

25.01.2019

Pozvánka na OZ

Schôdza obecného zastupiteľstva

Detail Aktuality

18.01.2019

Voľby prezidenta SR v roku 2019

Voľby prezidenta SR v roku 2019

Detail Aktuality

06.01.2019

BABSKÁ ZÁBAVA - BANYABÁL 2019

Báloznak a csákányi banyák ! Babská zábava !

Detail Aktuality

25.12.2018

HARMONOGRAM ODPAD 2019

Kalendár vývozu odpadu rok 2019

Detail Aktuality

14.12.2018

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 9. 12. 2018

Nové cestovné poriadky s platnosťou od 9. 12. 2018 do 14.12.2019 SAD Dunajská Streda Slovak Lines

Detail Aktuality

06.12.2018

ŠFRB - Žiadosť o odpustenie časti úveru z dôvodu narodenia dieťaťa

ŠFRB - Žiadosť o odpustenie časti úveru z dôvodu narodenia dieťaťa

Detail Aktuality

29.11.2018

Pozvánka - ustanovujúce zasadnutie OZ

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Detail Aktuality

13.11.2018

RINGATÓ

Ringató foglalkozás- Ringató pre rodiny s malými deťmi

Detail Aktuality

12.11.2018

Poďakovanie - Köszönet

Komunálne voľby 2018 Čakany Önkormányzati választások 2018 Csákány

Detail Aktuality